Seminar u Gimnaziji Mostar

U prostorijama naše škole održan je dvodnevni seminar (17. i 18. august) s temom „Ishodi učenja“ kojem su prisustvovali zamjenik direktora i profesori s NPP-a na bosanskom jeziku. Seminar je organizirao Pedagoški zavod Mostar, a predavači su bili dr. Enisa Gološ, mr. Nusret Omerika, dr. Ahmed Husić i doc. dr. Amela Medar.Zahvaljujemo predavačima koji su nam dali korisne savjete za izradu nastavnog plana i programa  po predmetima s tačno definiranim ishodima učenja.seminar1