Nastavni plan i program na Hrvatskom jeziku

REDOVITA  NASTAVA  –  tjedni fond sati

NASTAVNI PREDMET

I

II

III

IV

1.  Hrvatski jezik

4

4

4

4

2. Prvi strani jezik

3

3

3

3

3. Drugi strani jezik

2

2

2

2

4. Latinski jezik

2

2

 –

5. Glazbena umjetnost

1

1

1

1

6. Likovna umjetnost

1

1

1

1

7. Psihologija

1

1

8. Logika

1

9. Filozofija

2

10. Sociologija

2

11. Povijest

2

2

2

3

12. Vjeronauk/Etika

1

1

1

1

13. Zemljopis

2

2

2

2

14. Matematika

4

4

3

3

15. Fizika

2

2

2

2

16. Kemija

2

2

2

2

18. Biologija

2

2

2

2

19. Informatika

2

 –

20. Politika, gospodarstvo, demokracija i ljudska prava

1

21. Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

22. Izborna nastava

2

2

2

SVEGA

32

33

33

33

 

Leave a Reply