Takmičenje iz vjeronauke

U organizaciji Mostarskog muftijstva, međukantonalno takmičenje iz predmeta islamske vjeronauke održano je 26. aprila 2014. god. u prostorijama Karađoz-begove medrese u Mostaru. Takmičenje je realizirano u saradnji s Pedagoškim zavodom Hercegovačko- -neretvanskog kantona. Na takmičenju su učestvovali učenici osnovnih škola te učenici prvog razreda srednjih škola iz Mostara, Stoca, Livna, Duvna, Jablanice i Konjica. Sabra Čolić, učenica naše škole, osvojila je  prvo mjesto čime se  plasirala na državno takmičenje koje će se održati u Visokom. Čestitamo!

Anida Babović