Prvo mjesto na državnom takmičenju u debati

Državno debatno takmičenje, pod organizacijom Centra za kulturu dijaloga BiH, održano je na Jahorini od 11. do 13. aprila 2014. godine. Tim koji je predstavljao Gimnaziju Mostar činili su: Edna Voloder, Lamija Aliman i Marko Bulajić, učenici trećeg razreda. U ulozi kapitena debatnog kluba, kao netakmičar, bila je  Ehlimana Veledar. U konkurenciji od 15 najboljih debatnih klubova u državi, elokventni i vispreni članove debatnog kluba naše škole osvojili su prvo mjesto. Također, nagrade su dodijeljene i u pojedinačnoj konkurenciji. Učenica Lamija Aliman osvojila je zavidno treće mjestou besjedništvu. Uspješnim debatantima čestitamo i želimo mnogo sreće u daljem radu!

Anida Babović