Pripreme za maturu

Obavještavaju se učenici četvrtih razreda da će se pripreme za maturu organizirati prema sljedećem rasporedu:

Matematika – 30.5.2016.godine – ponedjeljak od 7,30 do 9,05 sati

Hrvatski jezik, 4.a odjel  – 27.5.2016.godine-petak od 11,00 do 12,35 sati

Hrvatski jezik, 4.b i 4.c odjel – 27.5.2016. godine- 10,10 do 10,55 sati

31.5.2016.godine – 8,15 do 10 sati