Darivanje krvi

3. 12. 2013. godine u sali naše škole  učenici četvrtih razreda dobrovoljno su prisustvovali darivanju svoje krvi u cilju spašavanja nečijeg života. Darivaoci su mogli biti svi učenici koji imaju navršenih 18 godina i odziv na ovu akciju bio je zaista velik. Još jedna generacija pokazala je svoju hrabrost i spremnost biti od koristi. Veliko hvala svima njima i nadamo se da će se učenici i sljedeće godine javiti u jednako velikom broju.

 

Lamija Aliman