Dani frankofonije 2016

danifrank2016Na prijedlog Veleposlanstva Francuske i Francuskog instituta u BiH, učenici Gimnazije Mostar koji pohađaju nastavu francuskoga jezika na hrvatskom i bosanskom nastavnom planu i programu, u sklopu Dana frankofonije 2016., sredinom prošlog mjeseca sudjelovali su u zajedničkom projektu jezičnog i umjetničkog izražavanja pod nazivom « Riječi i bol ». Prvi dio projekta sastojao se u osmišljavanju slogana na francuskom jeziku, na temu verbalnih uvreda među vršnjacima. Druga faza projekta realizirana je 15. ožujka 2016. uz sudjelovanje profesionalnog fotografa, Milomira Kovačevića, koji posljednjih 20 godina živi i radi u Parizu. Prije praktičnog dijela radionice, fotograf Kovačević je nazočnima prikazao zanimljivu video-projekciju kojom je predstavio nekoliko ciklusa svojih fotografskih uradaka. Fotografije slogana i njihovih autora bit će objedinjene i prikazane na velikom, zajedničkom plakatu. A kao što je ranije navedeno, sve škole sudionice, dobit će po jedan primjerak zidnog plakata te komplet knjiga na francuskom jeziku za školsku knjižnicu.